Reklamace, servis, poškození při přepravě a odstoupení od smlouvy

Zvolte prosím druh oznámení kliknutím na příslušný odkaz:

Reklamace zboží – žádost o opravu porouchaného zboží v záruční době

Poškození při přepravě – balík byl viditelně poškozen při doručení, nebo bylo-li po rozbalené vnějšího obalu zjištěno poškození produktu

Odstoupení od kupní smlouvy – uplatnění práva spotřebitele ve smyslu zákona 367/2000 sb.